Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Перелік афілійованих осіб станом на 25.02.2015р.


Перелік афілійованих осіб ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

станом на 25.02.2015р.

N з/п

Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи.

Ідентифікаційний код юридичної особи / посада фізичної особи

Місцезнаходження юридичної особи або відомості щодо членів сім’ї фізичної особи

Кількість акцій , тип/або клас акцій

Частка в статутному (складеному) капіталі %

1.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА"

34497042

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30

4710785282  штук простих іменних акцій

94,2157%

2.

Шишков Станіслав Євгенійович

Директор

ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

Згода на розкриття інформації щодо членів сім’ї посадовою особою не надана.

Акціями емітента не володіє 

Акціями емітента не володіє 

 

3.

Мілюшко Едуард Іванович

Голова Біржової Ради  ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

Згода на розкриття інформації щодо членів сім’ї посадовою особою не надана.

Акціями емітента не володіє 

Акціями емітента не володіє 

 

4.

Шевчук Костянтин Дмитрович

Член Біржової Ради   ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

Згода на розкриття інформації щодо членів сім’ї посадовою особою не надана.

Акціями емітента не володіє 

Акціями емітента не володіє 

 

5.

Літвін Світлана Петрівна

Член Біржової Ради ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

Згода на розкриття інформації щодо членів сім’ї посадовою особою не надана.

Акціями емітента не володіє 

Акціями емітента не володіє 

 

6.

Морозова Тетяна Миколаївна

Ревізор

   ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

Згода на розкриття інформації щодо членів сім’ї посадовою особою не надана.

Акціями емітента не володіє 

Акціями емітента не володіє 

 

 

ProEmitent.INFO